คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ไม่เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอ ?

อาจเป็นเพราะพวกเราชาวไทย (ส่วนใหญ่) มักไม่ค่อยมองว่าคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล เรียกได้ว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอที่จะนำไปเปรียบกับการคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ชัดเจน จับต้องได้ อาจเป็นผลมาจากการสั่งสอนคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ที่มักอ้างอิงกับศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์ ไม่เคยมีคำอธิบายมากพอจะเชื่อถือได้สนิทใจ ว่าเมื่อประพฤติตามแล้วจะได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมา

Read more

“แบม แบม โมเดล” ปณิดา ยศปัญญา แบบอย่างของคุณธรรม

ส่วนตัวหนูขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ที่มอบโอกาสให้เข้ามาทำงานใน ป.ป.ท. ทำงานที่นี่ถือว่าเป็นการทำงานที่ท้าทาย แล้วก็ยากในระดับหนึ่ง และขอปฏิญาณตนเลยว่าจะทำงานเพื่อประชาชนตลอดไปค่ะ

Read more