ผลของความดีบางทีคาดไม่ถึง

ผลของความดีบางทีคาดไม่ถึง ปัญหาการทุจริตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาเหล่านี้เกิดจากกลุ่มคนบางกลุ่มที่คดโกง เพราะยังคิดว่าความจนนั้นเกิดจาก 1. จนเพราะไม่มี 2. จนเพราะไม่พอ

Read more

แบบฟอร์มติดต่อนิตยสารโกง

บอกเล่า แบ่งปันประสบการณ์การถูกโกง รูปแบบการโกง เมื่อพบเห็นเรื่องราวการโกง หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมท่องเที่ยว งานรื่นเริง งานออกร้าน ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย

Read more