แท็กซี่โกง : โบกยังไง ไม่ให้โดนโกง อ่านสิ รู้ยัง !

โกงได้โกงดี โกงไปหมดทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องใช้บริการแท็กซี่ ผู้บริโภคหลายรายยังต้องระแวงภัย เพราะกลัวจะโดนแท็กซี่โกง ไปไหนมาไหน เรียกใช้บริการครั้งใด กลัวจะเจอะแท็กซี่ปรับมิเตอร์ กลัวเจอะรถเปลี่ยนขนาดยาง เปลี่ยนกะทะล้อ หวังผลให้มิเตอร์เพี้ยน เรียกเก็บค่าโดยสารได้แพงขึ้น

Read more

“ตักกลับบ้าน” : ทุจริตอาหารกลางวันเด็ก

จากข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,852 แห่ง เฉพาะเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีบทบาทในเรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันฯ เพียงแค่นี้ก็ทำให้มีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า 7,500 หน่วยงาน

Read more

ประวัติศาสตร์การปราบโกงในประเทศไทย

กงล้อยังคงหมุนเวียนต่อไป จากการมองกลับไปสู่ประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาตัวร้ายในหน้ากระดาษเก่าๆ กลับกลายเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ด้วยรายชื่อใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร, นายสมัคร สุนทรเวช, นายประชา มาลีนนท์, นายวัฒนา อัศวเหม ฯลฯ

Read more

เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงกริ้วโปลิศ – “อ้ายโปลิศนั้นไม่มีวิญญาณ” เหตุวางเพลิงพระนคร ตำรวจผสมโรง ร่วมปล้นประชาชนชาวสยาม

การพยายามปิดบังข่าวสารในทางลบของหน่วยงานของตน โดยกล่าวอ้างเอาเองว่าจะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของกรมกองที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ ออกจะเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยในปัจจุบันคุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่ ดังคล้ายว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีที่แล้วด้วยซ้ำ

Read more

กฎหมายร้อยปี ครอบครองปรปักษ์ ไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยปรับ ไม่เคยแก้ไข

ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแรกประกาศใช้งานจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปรากฎมีมาตรา 1382 หรือการครอบครองปรปักษ์ดังกล่าวอยู่แล้ว จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็น “มาตรากฎหมายร้อยปี” อีกมาตราหนึ่ง เป็นเพราะมีอายุการใช้งานใกล้ครบหนึ่งร้อยปี จะขาดไปแค่เพียง 4 ปีเท่านั้น

Read more

กินอะไรก็ได้ อย่ากิน “ข้าว” ประวัติศาสตร์ของ ข้าว และคดียึดทรัพยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของรัฐทันทีในวันที่ออกคำสั่งนี้…

Read more