การสื่อสาร ที่สร้างความเกลียดชัง ทางออนไลน์

การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังทางออนไลน์ คือ​การแสดงออกซึ่งความเกลียดชังผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งที่เป็นคำพูด​ ตัวอักษร​ ภาพวาด​ ภาพถ่าย​ ภาพกราฟฟิก​ ภาพเคลื่อนไหว​ ภาพยนตร์​ เพลง​ และการสื่อความหมายในเชิงลักษณะอื่น​ทั้งที่เป็นการผลิตขึ้นมาใหม่​การผสมผสานเนื้อหาใหม่กับเนื้อหาที่มีการผลิตไว้แล้ว​

Read more

6 วิธีป้องกันเด็กจากภัย Internet, 8 วิธีดูแลสุขภาพรับมือกับหน้าร้อน, ค่ารถเมล์ขึ้น, รับบริจาคสิ่งของ

ในยุคที่สมาร์ทโฟนเข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย การเข้าถึง social media ของเด็กก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่เด็กจะมีเวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากขึ้นการเล่นสมาร์ทโฟนมากเกินไป นอกจากจะทำให้เสียสุขภาพตา มือ หลัง และสมองแล้ว

Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

เป็นการเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น ให้ได้ทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงาน ได้นำเสนอผลงานเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

Read more

PM 2.5 กับกิจกรรมปั่นจักรยานสานตำนานย่านรองเมือง

กิจกรรมปั่นจักรยานสานตำนานย่านรองเมือง (Bike in Rong Mueang Story) โดยสำนักงานเขตปทุมวัน ย่านรองเมืองมีสถานที่ประวัติศาสตร์มากมาย แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก สำนักงานเขตปทุมวันต้องการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือก สำหรับประชาชนทั่วไปและนัก ท่องเที่ยว

Read more