ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนได้ขยัน หมั่นเพียร เพียรพยายามในการสร้างผลงานและเป็นการเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น ให้ได้ทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงาน ได้นำเสนอผลงานเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ที่จะเกิดแรงจูงใจในการปฎิติบัติตัวให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น

การจัดกิจกรรมได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปัจจุบันมีการส่งเสริมเยาวชนใน 10 ด้าน

1 ด้านกีฬา
2 ด้านนันทนาการ
3 ด้านศิลปวัฒนธรรม
4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ด้านการพัฒนาเยาวชน
6 ด้านสื่อมวลชน
7 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
8 ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
9 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
10 ด้านอาชีพ

กำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562
สามารถดูตัวอย่างการจัดทำผลงานได้ที่
www.bangkok.go.th/thai_japan
และ www.facebook.com/byctj
การส่งผลงานผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงงานเดียวเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ แผนงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

สนใจติดต่อ กลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เลขที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02245 4743-7 ต่อ 101, 504
เว็บไซต์www.bangkok.go.th/thai_japan
และ www.facebook.com/byctj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *